Điều chia sẻ

Amazon – Từ khởi sự đến lúc bự #Bài 2| 4 Cách tìm sản phẩm bán chạy trên Amazon

Amazon – Từ khởi sự đến lúc bự #Bài 2| 4 Cách tìm sản phẩm bán chạy trên Amazon

 

Bước tìm sản phẩm bán chạy trên Amazon là bước đầu tiên mang tính quyết định khi chuẩn bị bán hàng trên Amazon. Chúng ta có nhiều cách để tìm sản phẩm, tuy nhiên, video này sẽ trình bày cho anh chị 4 cách phổ biến nhất để tìm sản phẩm bán trên Amazon. Đây là là bước tiêu tốn nhiều thời gian của anh chị nhưng cũng thật sự hữu ích.

Các điểm chính trong phần trình bày:

1. Thông qua sản phẩm

2. Thông qua từ khoá

3. Thông qua Brand analytics

4. Thông qua việc “Go shopping”

=//==//==//==//=//==//==//==//== 

Bài viết khác

Đơn hàng của bạn

Tạm tính: Liên hệ

Xác nhận
Chat qua zalo 0909 506 533