The western of Vietnam cuisine

Thịt kho tàu kiểu miền Tây chính hiệu 100%

Thịt heo, muối bọt, trứng vịt hoặc trứng cút, nước dừa

Thịt kho tàu kiểu miền Tây chính hiệu 100%

Nguyên liệu chính:

  • Thịt heo
  • Muối bọt
  • Trứng vịt hoặc trứng cút
  • Nước dừa

 

Hãy click vào đây để xem tất cả các video:https://www.youtube.com/channel/UC6ENEjokcQV8e48Amu3ySRw

 

Others

Chicken steams with salt: Keep the original flavor of chicken

Chicken steams with salt: Keep the original flavor of chicken

Main ingredients: One chicken 0.5kg salt, it may be more than that. It belongs to your cooking pot
Stew pig meat and eggs: 100% Western style

Stew pig meat and eggs: 100% Western style

Pig meat, eggs, coconut, kitchen salt
My Order

Tạm tính: Liên hệ

Confirm