The western of Vietnam cuisine

Gà hấp muối: Giữ nguyên hương vị “gốc” của thịt gà

Nguyên liệu chính: Một con gà 0.5kg muối hoặc nhiều hơn, tuỳ theo cái nồi mà bạn sử dụng

Gà hấp muối: Giữ nguyên hương vị “gốc” của thịt gà

Nguyên liệu chính:

 

  • Một con gà
  • 0.5kg muối hoặc nhiều hơn, tuỳ theo cái nồi mà bạn sử dụng

 

Hãy click vào đây để xem tất cả các video: https://lulo.vn/am-thuc-mien-tay.html

Others

Chicken steams with salt: Keep the original flavor of chicken

Chicken steams with salt: Keep the original flavor of chicken

Main ingredients: One chicken 0.5kg salt, it may be more than that. It belongs to your cooking pot
Stew pig meat and eggs: 100% Western style

Stew pig meat and eggs: 100% Western style

Pig meat, eggs, coconut, kitchen salt
My Order

Tạm tính: Liên hệ

Confirm